AcademicsWorking Papers

A Regime Shift Model with Nonparametric Switching Mechanism
Haiqiang Chen, Yingxing Li, Ming Lin, Yanli Zhu
2428 20190703 () Views:24162
JEL-Codes:
Keywords:


Downloads:0